Al Gimnàs Club Esportiu Palamós instruïm en les tècniques i exercicis fonamentals del moviment corporal per a la seva estructuració primer i desenvolupament després, de forma integral i harmònica.


Les capacitats físiques i afectives de la persona tenen relació amb la qualitat de vida, incrementant així la participació humana en els diferents àmbits com són el familiar, el social i el laboral.


Actualment és una necessitat individual però també social.


Tot això a l'Empordà, millor que millor.